Privacyverklaring

  1. Persoonsgegevens als naam, adres, telefoonnummer, mailadres gebruik ik alleen voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn, zoals het beantwoorden van vragen, het maken van afspraken, zakelijke mededelingen (zoals de gegevens voor het volgende cursusblok) en het toezenden van lesmateriaal.
  2. Ik verstrek geen persoonsgegevens aan anderen.
  3. Deze website heeft geen automatisch invulformulieren met persoonsgegevens o.i.d. Er worden in de website en de bijbehorende database geen persoonsgegevens verzameld, of bewaard op een clouddienst of externe server. Ik gebruik alleen de noodzakelijke NAW-gegevens; ik verzamel op geen enkele manier medische of andere persoonlijke informatie.
  4. Wanneer u inzage wil in uw gegevens, deze wil wijzigen of (voorzover wettelijk toegestaan) wil laten verwijderen kunt u contact met mij opnemen of een afspraak maken.